Ta strona korzysta z cookies. Przeczytaj więcej...

LOK - strzelnica

Zarząd Gminny LOK w Ustroniu Morskim działa w oparciu o uchwalony w dniu 25 maja 2001 roku na XII Krajowym Zebraniu Delegatów LOK statut, którego mottem jest art. 11 Konstytucji 3 Maja 1791 r. - "Naród winien jest sobie samemu obronę od napaści i dla przestrzegania całości swojej. Wszyscy przeto obywatele są obrońcami całości i swobód narodowych".

Liga Obrony Kraju jest ogólnopolskim, patriotycznym stowarzyszeniem skupiającym w swoich szeregach obywateli dążących do umacniania obronności Rzeczypospolitej Polskiej oraz gotowych do jej obrony. Kieruje się postanowieniami Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej oraz przepisami prawa, kultywuje tradycje narodowe i tradycje oręża polskiego oraz nawiązuje do dorobku swoich poprzedniczek - Towarzystwa Przyjaciół Żołnierza i Ligi Przyjaciół Żołnierza. Ponadto współpracuje z organami administracji państwowej oraz samorządu terytorialnego, a w szczególności z: resortami Obrony Narodowej i Edukacji Narodowej, Urzędem Kultury Fizycznej i Sportu, jednostkami wojskowymi i kuratoriami oświaty, a także organizacjami społecznymi, działającymi na rzecz wychowania patriotycznego i przygotowania obronnego społeczeństwa.

Organizacja LOK na terenie Gminy Ustronie Morskie działa od 1982 r. Na Konferencji Gminnej LOK wybrano:

Zarząd Gminny w składzie:

 • prezes - Krzysztof FELIKSZOWSKI
 • sekretarz - Stefan JAGIEŁOWICZ
 • skarbnik - Jan TOMOŃ
Członkowie zarządu
 • Lechosław GRZYWNOWICZ
 • Marek IWAŃCZUK
 • Komisję Rewizyjną w składzie:
 • przewodniczący - Lech SZPINETA
 • sekretarz - Bożena ZAWADA
 • członek - Jerzy DANKOWSKI

Począwszy od 2001 roku do chwili obecnej rok rocznie, zgodnie z kalendarzem imprez sportowo - strzeleckich, organizujemy i obsługujemy zawody strzeleckie w ramach integracji społeczeństwa naszej gminy, a w szczególności młodzieży szkolnej, młodzieży przebywającej na koloniach letnich, zimowych, obozach i w ramach "zielonych szkół". Dla przykładu w akcji "LATO - 2004" oraz dla uczczenia świąt rocznicowych w zawodach brało udział 1500 osób. Nadano 300 brązowych odznak sprawności obronnej, wyróżniono również:

 • pucharem - 12 osób
 • nagrodami rzeczowymi - 50 osób
 • dyplomem LOK oraz ZBŻZiOR WP ( Związek Byłych Żołnierzy Zawodowych i Oficerów Rezerwy Wojska Polskiego ) - 790 osób.

Ponadto po każdych zawodach strzeleckich organizowano przysłowiową grochówkę wojskową, bądź pieczenie kiełbasek przy ognisku dla uczestników i przybyłych gości. Od dwóch lat gościmy zawodników z zaprzyjaźnionych gmin z terenu Polski i Niemiec. Na przestrzeni działalności gminnej LOK od 1982 r. do 2005 r. za zaangażowaną postawę, medalami LOK wyróżniliśmy członków naszej organizacji.

golf Ustronie Morskie golf Ustronie Morskie golf Ustronie Morskie golf Ustronie Morskie golf Ustronie Morskie golf Ustronie Morskie

*Zdjęcia zostały udostępnione dzięki uprzejmości Urzędu Gminy Ustronie Morskie i stanowią jego własność.

NEWSLETTER
zamawiam
rezygnuję
KONTAKT
info@ustroniemorskie.com.pl
POGODA
foto
temperatura: -18 °C
wiatr: 0 km/h
ciśnienie: 0 HPa